Data

251 Ämnen 1700 Inlägg

Community på Sveriges dataportal

Underkategori


 • Under denna kategori samlar vi frågor, behov och nyheter som rör användning, hantering och tillgängliggörande av geografiska data, Geodataportalen och den nationella geodataplattformen (NGP).

  4 Ämnen
  16 Inlägg
 • Delta i dialog och inkom med behov som rör kompetensförsörjning och livslångtlärande (KLL).

  23 Ämnen
  63 Inlägg
 • Diskutera data och API:er som du skulle vilja använda eller få tillgång till.

Finansieras av Europeiska unionen logo