Liten kommentar

"Notera att användning av Wikidata som plattform medför att ändringar kan göras av fler än den som laddat upp data."

Det fanns ett user case på Roadmappen 2019 som hette signed statements där tanken är att man skall kunna se att inga ändringar gjorts på ett objekt som laddats upp . Tror den prioriterats ned se EPIC T138708 SIgned Statements

8bb687ef-799e-4522-ad39-c4c4614ce297-image.png

Lydia product manager for Wikidata

b24233dc-b12a-4943-9f10-106fbb9b5b15-image.png