@joho68 Jag håller med dig men det är regeringen som bestämmer om hur myndigheter ska finansieras och det är de som behöver besluta om förändringar. För Bolagsverket hjälper det inte att Skatteverket sparar pengar om Bolagsverket inte kan betala lön till sina medarbetare. Påtala behoven för regeringen tycker jag. Om du har konkreta exempel som dessutom är underbyggda så är det jättebra.