Bra med nyttoananlys vi måste hitta alla dessa miljarder någon konsultrapport utlovat att Öppna data skall generera utan att rapporten sa hur...

Tycker dock ni behöver höja ribban då det gäller att jobba digitalt det är väldigt mycket strings not Things och det saknas kopplingar till en publik prioriterad backlogs.

A) De förväntningar som finns i rapporten bör hamna i backloggen hos produktägaren som Epics eller User stories med ett unikt spårbart id som finns med i alla dokumenten med länk....

8d7a2d90-ee63-4bd2-bc43-83e002332324-image.png

B) i "Socio-economic effects and the value of open data:
A case from Sweden" citeras massa externa källor jag ser inga DOI i referenserna till andra artiklar eller ORCID för författare --> det blir enormt svårt att skapa citation graphs

jag skapade ett Wikidata objekt för Tatjana Apanasevic Q108583508 (sv / en) och jag tror hon har ett ORCID som borde användas (se DIVA portalen som jag tror är hennes tidigare rapporter 0000-0001-8350-9440 plus att rapporten bör ha ett DOI och även dataset borde publiceras för datat i rapporten med ett eget DOI se hur Kaggle stödjer detta

01585e76-7786-46a2-b286-2c999cfc0bdc-image.png
898b04b9-6a53-480b-b769-97750c20e510-image.png