@salgo60
Hej!
Det pågår vissa aktiviteter för att ta fram en gemensam specifikation för just denna typ av datamängd, se tråd.

Utöver att specifikationen inte är klar än, så har vi från DIGG:s räkning en bit kvar tills vi kan börja följa den. Det handlar bl.a om att utdragen är mer komplicerade och innefattar fler system. Men vi arbetar på det och har som mål att kunna börja göra det framöver.

För datapublicister till Sveriges dataportal som läser detta så vill jag lyfta att använda fältet "ConformsTo" , för att i metadatan peka ut vilket schema / specifikation som er datamängd eller API följer.