@salgo60 I Wikidata så är Jorden Q2 -->

Q2 svenska

https://www.wikidata.org/wiki/Q2?uselang=sv

Q2 engelska

https://www.wikidata.org/wiki/Q2?uselang=en

Q2 svenska kinesiska

https://www.wikidata.org/wiki/Q2?uselang=zh

Q2 json dvs. hur vi levererar vårt data maskinläsbart

http://www.wikidata.org/entity/Q2.json

Semantisk Interoperabilitet
Wikidata världen har sina bilder i Wikicommons, senaste projektet som gjordes var att flytta dessa bilder till Wikibase som är en tom Wikidata se enkel video dvs. tanken är att dessa bilder kan markeras med bra strukturerad data --> skall man vara seriös med AI och Maskin inlärning måste man ha bra metadata --> att vi kan i en bild peka på ett objekt i Wikidata och säga det är samma som. Längre blogpost om detta - video hur jag kopplar ihop den