@maria_dalhage Intressant ämne, och nu har jag anmält mig:)