@jonor Ja, jag håller med. Kvantitet används på många områden (t.ex. kvantitativa mått, som antal citeringar, används för att rangordna forskare). Jag tror det helt enkelt beror på att det är ett enkelt sätt att mäta, som inte kräver eftertanke, djupare analys eller utredning. Det kräver inte heller något ansvarstagande för mått, nyckeltal och mer komplexa indikatorer. Öppna data mäts också på antal, den här dataportalen (liksom andra dataportaler) är ett exempel på att antal (länkade datamängder) lyfts fram som ett kvalitetsmått. Det finns inget som mäter kvalitet, tillgänglighet eller användbarhet på datamängderna. I offentlig sektor mäts ofta framgång i projekt genom hur många nätverksträffar som anordnats och hur många dokument/presentationer som producerats.
dataportal.PNG