@dennis_priskorn tänk om vi strukturerade öppna data med koppling till en kunskapsgraf.... och kunde navigera lika snyggt..

Verkar som ett företag Google hunnit före enl. Google AI blog: Building Google Dataset Search and Fostering an Open Data Ecosystem / video

aaa9ecea-a70c-4a5a-b365-2cb4b0b999f0-image.png