@Magnus-Sälgö byte av URL skema hos DIGG eller mappningarna är fel ?!?!?

denna sida https://www.digg.se/om-oss/nyheter/2020/diggs-radgivande-organ-nu-pa-plats

Senast uppdaterad: 9 maj 2022

dyker nu upp på https://prod.digg.se/om-oss/nyheter/2020/diggs-radgivande-organ-nu-pa-plats - internet archive

känns som mappningsproblem hos DIGG.... eller produktionssättnings strulande....