@salgo60 sa i Skala åtkomst till flera språk - Abstract Wikipedia:

@dennis_priskorn se den vision jag pekar på i Naturvårdsverkets nya webplats att alla dom personer som bor i Sverige och inte behärska Svenska skall kunna komma ut i naturen och få en artikel om Naturreservatet på deras språk

Det kände jag inte till. Lantmäteriet är inte till någon hjälp, vad jag vet har de bara svenska och samiska textsträngar i sina databaser. (Samma problem där med brist på identifierare)

Naturvårdsverket github greentechdev
85c43c9a-f46e-4710-ab89-5748eeec789f-image.png

I Wikidata världen har vi koll på

alla > 300 olika Wikipedias som finns på olika språk vilka språk som någon av dom 300 WIkipedierna skrivit om ett svenskt Naturreservat bubbelchart vilka externa källor som pekar på dessa naturreservat karta vilka naturreservat som har koppling Naturvårdsverket och WDPA eftersom vi har en kunskapsgraf kan vi ställa frågan visa alla Naturreservat i HELA VÄRLDEN (med brasklapp att alla inte matats in dvs. det saknas bra Öppen Data)

vän av ordning kan då se att Naturvårdsverket täcker bara en liten del av världen 🤓 men Öppen Data är hela världen och Wikidata vet om 47258 naturreservat

77039e72-ee39-451b-b638-ba2d5a565259-image.png

Wikidata har ett dynamiskt frågespråk med maskinläsbart resultat länk

Wow. Jag får spontant lust att besöka vartenda ett. Om jag besöker 1 per dag då behöver jag 129 år exklusive restid på det projektet. 😄 Dags att sätta igång idag. 😛

Tänk om Öppen data skapades så att vi jobbade ihop och enkelt kunde se vilka kommuners sidor som finns om ett naturvårdsreservat och vilket språk dom finns på? Och att man som Wikidata kan med en fråga få realtidsstatus?

Det skulle vara intressant med en myndighetskunskapsgraf som senare kunde augmenteras med Wikifunctions så varje kommun inte måste sitta och anställa folk till att skriva innehåll om alla sevärdheter. Det genereras bara via funktioner från grafen.
Myndighetsgrafen är länkad till Wikidata så då tas bara in det myndigheterna inte själva vill hålla uppdaterad, tex översättning av basala koncept eller liknande.

Kommunerna skulle kunna projektanställa Wikimedianer i residens och ber dem se till att artiklarna från WP inkluderas sömlöst i kommunwebben eller whatever så de slipper sitta och skriva allt i flera kommuner och myndigheter om och om igen.