Frågor kopplade till NOSAD-eventet 15 juni:

Är det önskvärt att allmänna handlingar, tvättad från känsliga personuppgifter, automatiskt delas som offentlig handling eller öppna data?

Hur skulle myndigheter kunna arbeta mer proaktivt med allmänna handlingar?