@Magnus-Sälgö Det är EU-kommissionens program som är centralt förvaltat av EU-kommissionen. Därför är det också EU-kommissionen som gör uppföljningen och håller reda på finansieringens utfall. Genom att göra en sökning här kan du få fram alla projekt som är igång och fått finansiering genom DIGITAL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-results