@Veronica vilket event! Grattis alla Malmöbor! Hoppas och tror att vi får se fler av denna sorts initiativ i olika städer. En app som inte bara ger mig snabbaste vägen till den adress som jag matat in utan också visar närmaste ledig parkeringsplats vore nice.