@Kenneth-Zetterberg väldigt intressant PoC att följa. Bra att ni tog med Boverket. Har gjort liknande inom samma bransch på privata sidan. I offentlig sektor har jag inte jobbat med de processerna men stött på problemen ni diskuterar med försvårad samverkan när det är olika definitioner av kundhändelsetyper som egentligen är samma: mellan olika kommuner, arbetsförmedling och statlig myndighet.

Det vi kom fram till var att framtida funktion (efter PoC) bör vara möjlighet att slå ihop två kundhändelsetyper och att minst två nivåer av händelsetyper var önskvärda redan vid PoC t.ex. "centrala" och "kommunspecifika".

Vidare hade vi en ganska omogen målgrupp när det kom till processer och IT-kravställning så vi utökade scopet med fler kommuner bara för att väga upp och inte bygga en kommunspecifik lösning då den statliga myndigheten var beställare i detta fall. Vi fann det hjälpande att utgå ifrån Ineras process för Kommunal ärendehantering. För det var lättare för dem att ge feedback på en process utifrån hur de jobbar, än att beskriva sin egen rakt av.