@salgo60 Om du vill ha underlag om NSÖD så är det ett Vinnova projekt. Vinnova publicerar inte projektdata/ inköp så som du frågar men det vore möjligt vad jag kan se. NSÖD har en egen tråd här på communityn, tror ditt förslag/ fråga ska läggas där så når du projektledaren Johan mfl. Nu känns det som vi lämnat specifikationen av Leverantörsreskontra. Vi plockar upp dina bidrag där.