@mistral sa i Tillgänglighetsdirektivet och publicerade öppna data:

Vem ska använda dessa oförvaltade, ej kvalitetssäkrade, workshoppade data? Ingen aning, troligen ingen, kanske en och annan student). Företag betalar för data av hög kvalitet, se bara hur Dun & Bradstreet köpte Bosnode för 7,2 miljarder kr.

😃 och sedan sitter DIGG medarbetare mm och trycker like till denna cirkus på Linked in.... samma trams med Europa Dataportalen(EDP) som dom själva håller med om är felbyggd med massa textsträngar video / Notebook

hur får vi ordning på denna lekstuga?