@jenniferskoglund Ok, jag såg ingen skillnad avseende de saker jag kommenterat.

Ska inte version och datum anges lite tydligare någonstans, tycker det borde finnas praxis för sådant för myndighetsdokument? Enda stället där jag kan se versionsnumret är i webbversionens länk till PDF-dokumentent. PDF-dokumentet saknar även innehållsförteckning. Det borde finnas en minimistandard att PDF:er ska innehålla en länkad innehållsförteckning för att underlätta läsning, men helst skulle man ju använda ett dokumentformat där det går att referera till innehållet.
Edit: ok innehållsförteckningen i sidan är länkad, vilket är bra, men av någon anledning får jag inte upp den i sidopanelen, så det kanske krävs någon ytterligare metadata för detta. Något som kan anges vid exporten från MS Word kanske?

Såg att fler lagt märke till att mycket är direktöversättningar från engelskspråkiga texter.