@mattias Det vore intressant att se en uppföljning av publiceringar över tid, går det att få fram?