@dennis_priskorn Spännande idé! Vilken forskningsorganisation tycker du skulle kunna stå bakom? Och om det skulle finnas finansiering - vem tror du skulle vilja finansiera detta? 🙂