@angela Görs det någon uppföljning angående detta, finns det innehåll eller slutsatser att ta del av? Jag kan inte hitta något om det på webbplatsen.

https://www.esv.se/utbildningar-och-seminarier/seminarier-och-konferenser/datalabbet-resultaten-i-staten/

11.20 Hur fortsätter vi framåt?

Clas Olsson, generaldirektör ESV