@mistral svaret är enkelt lyft alla deltagarna till skridsklubbsnivå börja kommunicera med varandra på ett proffesionellt sätt med öppna backloggar, unika taskid:n. Jobba aktivt enligt en modell som nedan där det är tydligt att har man inte kontroll på öppna ärenden så är man på Level 1 "Process unpredictable, poorly controlled and reactive"

04e865fa-5cbb-4c3b-a3a1-586cf1ddedfa-image.png

Skridskoklubbsnivå = Level 5- ->

alla vet direkt när nyis finns tillgänglig i hela Europa alla vet direkt hur många plurrningar som gjorts idag och var dom gjorts, om det blev skadade och det finns färdrapporter att läsa som skrivs ofta i bussen tillbaka... is är färskvara alla skall veta var den finns alla tar del av alla incidentrapporter det finns aktiva diskussioner hur man utvecklar klubben och man letar med ljus och lykta efter kompetenta personer kontinuerligt jobbar man med nyrekrytering varje år utvärderar man hur processen kan bli bättre och resultatet delas... "Rapport från Prioriteringsgruppen" man har byggt upp ett gemensamt vokabulär se isordlista alla försöker beskriva isen på ett förståligt sätt...

det jag ser idag är en organisation som ingen läxar upp trots att man producerar medborgarförslag290 olika sätt, anslagstavlor på 290 olika sätt och verkar leverera sämre data än Kiribati då det gäller maskinläsbara data och DIGG som expert myndig sitter still i båten och vill inte ställa frågan behöver ni hjälp, eller vågar ha en dashboard (se min POC) med problem de ser hos myndigheter/kommuner.....

FHM är ett bra exempel på hur dagens myndigheter kan skylla på massa saker (se 10 email om Corona data) och troligen saknar baskompetens...

49eb48da-90ee-4c6b-8ca7-a5224f505fec-image.png