@maria_dalhage tackar testade det och det verkar som saker flyttats

9653dd3c-4f9e-4108-81d9-548d7211f026-image.png

släng gärna på några topics på det repositoriet - min vaga tanke var att ha unika persistent identifierare på alla olika dataset som publiceras som Öppna data och sedan lägga på denna identifierare på GITHUB som topics så man hittar dom enklare.... vi får se hur det går...

Testade lite och kopplade ihop Wikidata med GITHUB topics får se om GITHUB engineering inser möjligheterna med att ha en kunskapsgraf versus text strängar som ämnen och hänger på

GITHUB Support community "Wikidata property P9100 created for GITHUB Topics" Wikidata egenskap P9100 Classifying your repository with topics exempel karta

in zoomad på Stockholm så kan vi se att P9100 finns på bla. objektet för JobTech Q104614436 som vi lagt vid slottet....

c876e271-a89a-45ef-b5aa-b61b2f9649bc-image.png

Exempel på andra topics som kan vara relevant

arbetsmarknad Q305186 --> GITHUB topic labour-market GITHUB topic jobtech