Debattartikel: ”Brist på klimatdata försvårar kommunernas klimatarbete – här är våra förslag”
https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/brist-pa-klimatdata-forsvarar-kommunernas-klimatarbete-har-ar-vara-forslag/

Kul är att Klimatkommunerna.se nu driver opinion för att få in all klimatdata på dataportal.se:

"Debatt 19/1: Brist på klimatdata försvårar kommunernas klimatarbete – här är våra förslag
För finansiell statistik hade det aldrig varit acceptabelt med en eftersläpning på mellan 1 och 2 år. Förutom den problematiska eftersläpningen beräknas klimatpåverkan från el på olika sätt samtidigt som det saknas data över både utsläpp från energianvändning och konsumtion. Om detta skrev vi i Aktuell Hållbarhet den 19 januari. Vi uppmanar regeringen och dess myndigheter att göra en ordentlig satsning för att se till att kommunerna via dataportal.se får tillgång till tillförlitlig, aktuell och heltäckande energi- och klimatstatistik att använda i sitt omställningsarbete."