@dennis_priskorn 😉 kanske vi kan få alla assistansfuskare att fotografera busshållplatser

En lösning som jag efterfrågar med SCBs data

tydlig versionskontroll för dataseten ha en DOI för versioner av data och rydlighet vilket som är senaste att det finns publik backlog där man kan rapportera fel, att datasetet kan kommenteras så produktägaren kan ta med det i sin backlog

mer tankar topic/43/ang-scbs-val-av-licens/13

känns som dom som släpper data borde även definierar ändringscykel, hur man kommenterar.

Enklast vore om DIGG tydliggjorde bra "mönster för detta kanske i form av Allmänna råd, idag finns mig veterligen inga Allmänna råd från DIGG utan bara MDFFS som i år bara fått en ny medlem

92cb6fcb-527a-4d73-9e3b-1db177c403c3-image.png