@Eric_Thoren
Toppen att det är på plats nu. Mycket uppskattat för att enkelt kunna ta del av nyheter och information kring driften.