@Magnus-Sälgö Hej Magnus

Tack för inspel om Wikidata. Vi tar det med oss och funderar. Primärt just nu är syftet med begreppsmodellen att förklara vår dokumentation och därför är det för tillfället inte akut att göra någon ändring.