@theo-andersson

borde inte ni som har officiella uppdrag presentera er bättre på er profil sida om jag fattar Googling så jobbar Theo på DIGG med omvärldsbevakning se Linked in modellen med att utreda under tystnad i flera månader och sedan kommer en PDF som någon knappt läser och det finns ingenstans att ställa frågor känns inte särskilt modern..... inga planer på att ändra detta?!?!?

Öppen data har vi "drivit framåt" enligt denna "utredningsmodell" utan dialog sedan 2016 och nu 5 år senare så är det inte många myndigheter eller kommuner som har en PSI sida....

exempelvis DIGG verkar sakna... https://www.digg.se/psi-data https://www.digg.se/psidata