@stefan-wallin Rapporten kommer vara klar i Juni för publicering enligt nuvarande schema. Vill lägga till att Arbetsförmedlingen leder arbetet med att utveckla en POC inom ramen för uppdraget som kan vara av intresse och att även Ehälsomyndigheten och Skatteverket stöttat och jobbat med egna koncepttest utifrån olika scenarion. Vi tar ett första steg som i kombination med fortsatt utveckling av bl.a. byggblock såsom MinaOmbud och MinProfil m.fl. kan accelerera utvecklingen.