Detaljer för gruppen

Kompetensförsörjning och livslångt lärande

Välkommen till gruppen, för dig som är intresserad av delning och användning av data för kompetensförsörjning och livslångt lärande.