Detaljer för gruppen Privat

Hack for Sweden

Allmän och öppen community för Hack for Sweden

 • RE: dataportal.se vs nationella gedataplattformen

  Hej,
  Geodataportalen är gemensam ingång till geodata och tjänster i Sverige, den utgör också Sveriges koppling och bidrag till den europeiska geodataportalen. INSPIRE är ett EU-direktiv och anger bestämmelser för att inrätta en infrastruktur för geodata i Europa. Syftet med INSPIRE är att ge bättre tillgång till offentliga geodata via visnings- och nedladdningstjänster. Alla aktörer har möjlighet att beskriva sina geodata och tjänster i Geodataportalen. Geodataportalen förvaltas av Lantmäteriet i sin roll som geodatasamordnare, så kontakta dem för mer utförlig information om vilka datamängder som ska publiceras enligt direktivet.

  Beskrivningar av data på nationella geodataplattformen skördas vidare upp till Sveriges dataportal, i dagsläget det som är klassat som öppna data. Men på sikt föreslås att detta breddas, särskilt med koppling till etableringen av grunddata-domäner och målet att grunddata i Sverige ska vara sökbar på Sveriges dataportal. Det betyder att det som publiceras på geodataportalen också är synligt på dataportal.se.

  Vi jobbar parallellt med Lantmäteriet för att etablera en mer kontinuerlig samverkan mellan portalerna, identifiera gemensamma utvecklings-och förbättringsområden, tydliggöra gränsdragningar, gemensamma lösningar m.m.

  postat i Data
 • RE: Beskrivning: Öppna data från DIGG

  @salgo60
  Hej,
  DIGG ansvarar för flera verksamheter däribland digitala tjänster och infrastruktur såsom inom digital post, e-id, e.handel, digital tillgänglighet m.m. Dessutom samordnar och analyserar vi utvecklingen av digitalisering av den offentliga förvaltningen och bistår regeringen på olika sätt i detta arbete. Dessa verksamheter bekostas av våra anslag och särskilda regeringsuppdrag. Det är naturligt att vi både jobbar med egen personal och tillsammans med leverantörer för att genomföra våra uppdrag. DIGG:s information om fakturor som vi nyligen tillgängliggjort som öppna data relaterar till vår hela verksamhet. Välkommen att gå in på digg.se för att läsa mer om DIGG:s verksamhet.

  Jag vill påminna om forumet uppmuntrar till en konstruktiv diskussion. Tyck gärna till om våra och andras tjänster, data och API:er, men håll en god ton. Vi kommer att ta bort inlägg som är kränkande eller nedlåtande mot moderator, andra forumanvändare samt övriga som inte använder tjänsten.

  postat i Data
 • RE: fel länk

  @kristine_

  Hej, vill bara återkoppla att nu har vi hittat och åtgärdat felet/Kristine

  postat i Feedback på dataportal.se
 • RE: Att dela och skapa interoperabilitet

  @salgo60
  Hej!
  Det pågår vissa aktiviteter för att ta fram en gemensam specifikation för just denna typ av datamängd, se tråd.

  Utöver att specifikationen inte är klar än, så har vi från DIGG:s räkning en bit kvar tills vi kan börja följa den. Det handlar bl.a om att utdragen är mer komplicerade och innefattar fler system. Men vi arbetar på det och har som mål att kunna börja göra det framöver.

  För datapublicister till Sveriges dataportal som läser detta så vill jag lyfta att använda fältet "ConformsTo" , för att i metadatan peka ut vilket schema / specifikation som er datamängd eller API följer.

  postat i Öppna standarder och format
 • RE: Beskrivning: Öppna data från DIGG

  @salgo60 Hej,
  Api:et är inte borttaget men däremot håller vi på med en uppdatering av vår metadatakatalog som dataportalen skördar. Därför är inte datamängden synlig via dataportalen. Metadatakatalogen ska snart vara uppe igen dock, då kommer den åter vara sökbar på dataportalen.

  /Kristine

  postat i Data
 • RE: fel länk

  @tomp
  Hej, tack för din återkoppling!
  Verkar vara vissa fler datamängder som det händer för, anmält nu för felsökning.
  Vänliga hälsningar,
  Kristine

  postat i Feedback på dataportal.se
 • RE: Beskrivning: Öppna data från DIGG

  @salgo60
  Hej,
  API:et visar status för offentliga organisationer huruvida de tillhandahåller en metadatakatalog till Sveriges dataportal, samt om de har en sida ex.org.se/psidata

  API:et används av oss själva för admin-verktyget för att identifiera vilka offentliga organisationer som tillhandahåller en katalog till dataportalen.
  https://admin.dataportal.se/status/public ,
  https://admin.dataportal.se/status/overview

  (Flyttar tråd till kategori Efterfråga data och API:er)

  postat i Data