@kristine_

Hej, vill bara återkoppla att nu har vi hittat och åtgärdat felet/Kristine