SCB levererar i sitt data unik kommunkod --> att vi kan skapa kartor med data i Wikidata som har koordinater för kommunerna och bilder med mera

Karta Sveriges kommuner länk SCB från Wikidata

6919b585-c357-4b20-afd5-ffe5579a23b4-image.png

Lesson learned: unika kommunkoder gör att data kan kopplas ihop med Wikidata och annan data kan kopplas på som geografisk tillhörighet, plats i Sverige etc... ....

Vi har kopplat in Sveriges Hembygdsförbund till Wikidata för alla Sveriges kommuner, Distrikt... --> kan skapa nya kartor

karta SCB kommunsiffror och Sveriges Hembygdsföreningar

00b6ab45-8079-460f-b919-76128daa9c0b-image.png

f95b3a2d-6f17-4c38-9315-1a35e93eb1e6-image.png