@siha Jag skulle gärna vilja ha geometri för körvägar och spårvägarnas sträckning när det gäller lokaltrafiken, så turerna/linjerna kan läggas ut på en stadskarta.

Exempel för Stockholm med geografiskt korrekta linjesträckningar:
https://mitt.sl.se/resources/maps/geographics/2020/view.aspx?id=7510.Innerstan&name=Stockholms innerstad

48259172-841f-4046-9b1c-084df11d041c-image.png