Detaljer för gruppen Privat

administrators

Denna grupp reglerar vilka som har administratörsrättigheter på communityt

 • RE: Förslag till nationell API-profil på Utvecklarportalen

  @stefan-wallin
  Bra input, just idag använde vi inte Markdown men vi tar med oss frågan för hur vi långsiktigt ska arbeta med profilen och playbooken.

  Hälsningar, Kristine

  postat i Tipsa och fråga
 • RE: Förslag till nationell API-profil på Utvecklarportalen

  @jonor
  Hej,
  Jag undrar om @jonass som ingått i arbetsgruppen och sakkunnig inom API-hantering kan ge någon kommentar på din fråga?

  Vänliga hälsningar,
  Kristine

  postat i Tipsa och fråga
 • Förslag till nationell API-profil på Utvecklarportalen

  Nu är den första versionen av Utvecklarportalen publicerad!

  Utvecklarportalen innehåller ett förslag på en nationell REST API-profil och information som stöd för framförallt offentliga organisationers arbete med API:er. Hoppas att du får nytta och stöd av Utvecklarportalen och sprider information om den i dina nätverk.
  Klicka på denna länk för att komma till Utvecklarportalen

  Dela gärna med dig i forumet om du har några tips eller goda exempel på API-strategier, API-utveckling eller API- förvaltning.

  Innan Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) fastställer profilen som en rekommendation i sin första version inhämtar vi synpunkter fram till den 10 februari. För att vi ska kunna ta omhand synpunkter på ett strukturerat sätt hänvisar vi till en enkät. Läs på denna länk hur du lämnar synpunkter. DIGG kommer att beakta alla inkomna synpunkter och förbättringsförslag men vi kommer inte att kunna skicka ut svar på alla inlägg.

  86f96b58-7c98-441e-bf6d-5fff04607762-image.png

  postat i Tipsa och fråga
 • RE: Badplatser open api

  @salgo60-ej-aktiv sa i Badplatser open api:

  Publikt när man måste ha nyckel känns fel borde man inte kunna filtrera bort dom som behöver nyckel...

  Jag förstår, som ett led i att skapa interoperabilitet inom EU så använder vi oss av EU:s vokabulär Åtkomsträttigheter , som också är en del av profilen.

  Vänliga hälsningar,
  Kristine

  postat i Tipsa och fråga
 • RE: Felsökning pågår för registrering av nya användare

  Uppdatering*

  Nu är åtgärd på problemet lyft till produktion.
  Vi vill be om ursäkt för det inträffade och hoppas att det nu åter ska fungera som har har upplevt problem vid registreringen.

  postat i Feedback på dataportal.se
 • RE: Samma som för etiketter/taggar

  @jonor
  Hej,
  Tack för ditt förslag. Jag slog ihop dem till en och samma, så nu ligger de under taggen öppna data.
  Vänliga hälsningar,
  Kristine

  postat i Feedback på dataportal.se
 • RE: Bokmärke för inlägg?

  @jonor
  Bra fråga - som du själv noterat, så ligger bokmärken under sin egna profil. För andra som också är intresserade, hittar man alltså till profilen genom att klicka på sitt bild till höger, och sedan på sitt användarnamn. Bokmärken visas inte för andra användare på forumet. Bokmärken syftar till att kunna spara de inlägg man vill kunna spara och återkomma till i efterhand. Man bokmärker ett inlägg genom att klicka på de tre små prickarna nere i högra hörnet under ett inlägg.

  Forumet bygger på ett öppen källkodsprojekt, NodeBB, och som har sin dokumentation publicerad på webben på denna länk https://docs.nodebb.org/ . Finns dock inte någon utförlig dokumentation där mer än så rörande just bokmärken.

  postat i Feedback på dataportal.se
 • En digital arena - information om dataportalens community

  Varmt välkommen till dataportalens community!

  Just nu utforskar vi hur dataportalens community kan användas för olika intresse-grupper och ändamål kopplat till bl.a regeringens datastrategi. Målet är skapa en digital arena som ökar erfarenhetsutbyte och det institutionella lärandet om datadelning samt främjar en utökad experiment- och utvecklingsverksamhet för digital innovation och artificiell intelligens.

  Bra att veta-info:

  • Under "inställningar" kan du göra anpassningar på hur communityt ska se ut och fungera. T.ex vilken sida ska vara startsida, hur ska trådar byggas m.m.
  • Ni har möjlighet att bokmärka inlägg. Dessa hittar ni under er profil.
  • Skriv gärna i er profil en kort introduktion vem du är . Man kan även lägga till en "signatur", likt den som finns under mitt namn som står kursivt.
  • Tagga gärna era inlägg med nyckelord. Det görs längst ned i rutan där ni skriver. Det ger en hint för andra läsare vad inlägget handlar om + man kan filtrera på taggar
  • Spara gärna ned communityt som genväg på er mobil för att enklare hålla er uppdaterade.

  Det finns dessutom lite olika typer av konfigurering för grupper, som kan vara aktuella att fundera på kopplat till vilket syfte och behov hos en grupp:

  1. Privat grupp - enbart inbjudna medlemmar. Ni behöver aktivt bjuda in personer. (idag)
  2. Privat grupp - medlemmar efterfrågar inträde. Ni behöver godkänna inträde.
  3. Öppen grupp - vem som helst får gå med och diskutera. Kräver inget aktivt av er, förutom att sprida informationen om att gruppen finns.

  Det finns potentiellt sett också möjlighet kombinera olika inställningarna/skapa fler ytor, om man har sådana behov. T.ex både ett mer slutet men också ett mer öppet. Vi vill också uppmuntra till att använda den helt öppna delen av forumet, om ni till exempel tipsa/fråga, informera om events m.m.

  Vi finns här som bollplank och kan praktiskt hjälpa till med konfigurationer och inställningar för gruppen, ni är välkommen att hör av er om ni skulle ha frågor.

  postat i AI för offentlig sektor